De stappen om de beltoon van de draadloze gong te veranderen is als volgt:

1. druk op de gong op het pijltje naar beneden tot er een pieptoon uit de gong komt
2. kies een beltoon uit met de pijl naar boven
3. druk 3 keer op de WiFi deurbelknop, er komen 2 pieptonen uit de gong

De beltoon is nu aangepast.