Met de volgende stappen is het mogelijk om de beltoon van de gong aan te passen die te horen is nadat de DS6604 zender is geactiveerd:

1. Druk steeds kort op het knopje met de muzieknoot om een beltoon uit te zoeken
2. Nadat er een beltoon in uitgezonden, druk nu lang op de knop met de muzieknoot, zodat de LED ring paars gaat knipperen
3. Druk nu kort op het knopje op de zender en de LED ring zal stoppen met paars knipperen en 2 luide tonen laten horen
4. Hierna is de beltoon aangepast en kan worden getest door op het knopje op de zender te drukken

Werkt dit niet, koppel dan eerst de zender opnieuw met de gong:

1. Druk lang op de knop met de muzieknoot, zodat de LED ring paars gaat knipperen
2. Druk op het knopje op de zender, de LED ring zal stoppen met paars knipperen en 2 luide tonen laten horen
3. Volg nu de stappen hierboven