Hoe kan ik de eerste deurbel (opnieuw) koppelen aan het eerste scherm?

  • Pak het eerste scherm, druk op OK en activeer het scherm.
  • Druk op ‘Menu
  • Ga naar ‘Setup’ en kies ‘Geavanceerde instellingen’ en druk op OK.
  • Kies ‘Code’ en druk OK.
  • Kies ‘Code instellen’ en druk op OK.
  • In beeld staat nu ‘Code instellen’.
  • Druk nu in de deurbel met een paperclip op de Resetknop aan de achterkant van de deurbel tot er 1 pieptoon te horen is. Dus laat na deze pieptoon de resetknop weer los.
  • Het eerste scherm zal nu een verbinding maken met de deurbel.
  • Als het koppelen is gelukt staat er in het scherm ‘Gelukt’ en je hoort 3 keer een pieptoon.